Word lid

Je kunt lid worden als je niet ouder dan 50 jaar bent en niet ingeschreven staat in de registers van een kerkgenootschap. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Is je partner ouder dan 50 jaar en wil je lid worden, vul dan het contactformulier in.

Contributie: De contributie voor 2018 bedraagt 30 euro per jaar.

Er bestaat ook de mogelijkheid om lid voor het leven te worden, vul het contactformulier in voor meer informatie.

Klik op het formulier om te downloaden: Aanmeldingsformulier-2016


Naam en voornamen (voluit)

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Adres

Postcode, Woonplaats

Telefoon

E-mail adres
Naam en voornamen (voluit) van de partner

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Adres

Postcode, Woonplaats


Duur van samenlevingsverband c.q. huwelijk:
Aantal kinderen:


Kind 1:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 2:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 3:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 4:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 5:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 6:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Kind 7:

Naam

mv

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboorteplaats:

Schoolgaand: janee


Is er reeds bij testament of notariële akte in de voogdij over de kinderen voorzien? janee

Zo ja, wie zijn tot voogden aangewezen?

Naam (1):

adres, woonplaats:


Naam (2):

adres, woonplaats:


Namen en adressen van diegenen, die in geval van het overlijden van u en uw partner vermoedelijk voorlopig de zorg van uw kinderen op zich willen nemen:

Naam (1):

adres, woonplaats:


Naam (2):

adres, woonplaats:


Ik ga akkoord met de statuten

Ik ga akkoord met een automatisch incasso

IBAN

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement

download: het Statutenboekje & het huishoudelijk regelement weezenkas

Login

Wachtwoord vergeten?